Kontaktujte nás
Zostaňte informovaný

Registrujte sa a zostaňte informovaný o novinkách a akciách.

Vyberte si skupiny produktov, o ktorých chete dostávať informácie:

Spoločnosť BESTRENT prenajíma finišer DYNAPAC F1200CS

Autočerpadlo betónu BSF28 pre spoločnosť EUROBETON PLUS s.r.o.

Čerpadlo betónu BSF58.16HLS pre spoločnosť LU-MAXX Slovakia

Jarná kampaň HUSQVARNA

Tri vybrané profesionálne stroje HUSQVARNA Vám teraz ponúkame za zvýhodnené ceny.

Kampaň - omietačka MP25 Mixit

Miešacie čerpadlo suchých maltových zmesí P/utzmeister MP25 asj s príslušenstvom za zvýhodnenú cenu len do vypredania zásob

Archív aktualít

Čistenie a olejovanie foriem

Distribúcia odformovacej zmesi, systém pracovného miesta.

Automatizované strojné ošetrovanie debniacich foriem a rovnomerné nanášanie odformovacieho oleja pre dlhú životnosť zariadení a konštantne vysokú kvalitu povrchu betónových prvkov.

Čistenie
Efektívna kombinácia čistiacich procesov (zoškrabávanie/kefovanie).
Leštiace pásy pre jemné čistenie.
Zachytávací zásobník na odpad.
Odvádzanie odpadu na dopravné pásy.
Zariadenie pre odprašovanie.

Olejovanie
Micro-rozptyľovanie odformovávacieho oleja podľa potreby.
Odsávanie olejového oblaku na miestach, kde je to potrebné.
Jemne mechanické rozmiestnenie odformovacej zmesi.
Centrálne zásobovanie odformovacou zmesou z priamo z typizovaných kontajnerov.

Konštrukčné typy
Stacionárne čistiace zariadenie pre cirkulujúce stanoviská.
Pohyblivé čistiace zariadenia pre výrobné linky a sklopné stoly.
Zariadenia s jednou funkciou alebo kombinované stroje s ploterom a olejovačom podľa postupu výroby.
Stacionárne priebežné čistiace zariadenia pre debniace profily a uchytávacie magnety s privádzacími a odvádzacími dopravníkmi.

Zoškrabávacie pásy a čistiace kefy čistiaceho zariadenia pre stanoviská. Čistenie stanovísk, čistenie debnení, doprava debnení.
Zoškrabávacie pásy a čistiace kefy čistiaceho zariadenia pre stanoviská.
Čistenie stanovísk, čistenie debnení, doprava debnení.
Čistenie stanovísk Čistiace zariadenie pre debnenia a magnety.
Čistenie stanovísk.
Čistiace zariadenie pre debnenia a magnety.