Spracovanie biomasy

čerpanie biomasy

Vďaka rastúcim nákladom na výrobu primárnej energie a masívnemu zvýšenie dopytu po energii je v súčasnej dobe spracovanie biomasy na výrobu metánu pre výrobu energie stále populárnejšie. Existuje viac postupov pre spracovanie (metanizáciu) biomasy. Uvedený trend tiež podporuje rastúci rozsah zdrojov biomasy, ako sú kukurica, drevná štiepka alebo potravinársky odpad.

Priemyselné čerpadlá tuhých látok Putzmeister (PSP),ponúkajú viac ako 20 rokov skúseností v oblasti prepravy biomasy a unikátna konštrukcia našich čerpadiel umožňuje prepravovať rôzne druhy materiálov biomasy, vrátane tých, ktoré sú kontaminované cudzími predmetmi, ako sú nože, lyžice, fľaše alebo sklo, ktoré môžu výrazne narúšať proces fermentácie.

Pomocou hydraulicky poháňaného piestového čerpadlá je možné prepravovať biomasu, vrátane jej ďalšieho ošetrenia, pri zaručení najnižších nákladov v porovnaní s inými spôsobmi dopravy. Úplne uzavretý systém medzi bodmi kde materiál do systému vstupuje a opúšťa ho, je tiež zabezpečený. Ďalej Putzmeister tiež vyvinul proces ako počas čerpania vytriediť z biomasy cudzie častice. S čerpadlom typu Putzmeister EKO Press je možné oddeliť biomasu od obalu alebo iných látok.

Rôzne čerpadlá pre rôzne druhy biomasy
Pri biomase a bioodpadoch zozbieraných z domácností, reštaurácií, supermarketov alebo z iných zdrojov, je nutné, aby konštrukcia čerpadla zabraňovala upchatiu toku materiálu v čerpadle alebo v ďalších dopravných zariadeniach. Je to z dôvodu že materiál biomasy je nekonzistentný a je náchylný na zablokovanie v dopravnom systéme. Aby sa predišlo týmto problémom, vyvinul PUTZMEISTER rad rôznych čerpadiel, umožňujúcich bezproblémovú prevádzku.

Jednopiestové čerpadlo EKO je schopné čerpať objemné vlhké materiály, rovnako ako tuhé kaly s veľkou zrnitosťou. S EKO 1060 PP, že je možné oddeliť biomasu od cudzích častíc, tak aby bol zabezpečený lepší priebeh v procese fermentácie. Niektoré priemyselné čerpadlá EKO pracovali bez prerušenia viac ako 80.000 hodín.

Dvojpiestové čerpadlo KOS je schopné čerpať objemné mokré a pastovité materiály, vrátane väčších cudzích častíc. Niektoré priemyselné čerpadlá KOS pracovali viac ako 160.000 hodín bez väčších prerušení.

Dvojpiestové čerpadlá s guľovým ventilom KOV sú schopné čerpať tekuté a zavlhnuté materiály. Vzhľadom na to že čerpadlo má veľké otvory pre vstup a výstup materiálu, je možné čerpať aj materiál s obsahom väčších cudzích častíc, bez akéhokoľvek narušenia čerpacieho procesu. Niektoré KOV piestové čerpadlá pracujú bez prerušenia viac ako 100.000 hodín bez prerušenia.

Suchá anaeróbna fermentácia biomasy
Organické zvyšky domácnosť: Tieto odpady sú zhromažďované a prepravované do závodu na spracovanie. V odpadovom materiály je veľa cudzích , neorganických častíc a preto je nutné aby materiál prešiel drviacim zariadením, rotačným sitom a magnetickým separátorom. Následne je tento materiál privádzaný do piestového čerpadla spolu s parou, na čerpanie tejto zmesi do fermentora.
Suchá anaeróbna fermentácia biomasy
Obnoviteľné primárne produkty
Príklad: Z cca. 500 akrov plochy pestovania plodín na biomasu, je možné vyrobiť 500 kW / h elektrickej energie. Tento proces začína dopravným pásom ktorý dopravuje materiál cez dávkovacie zariadenie, do dvojitého závitovkového miešacieho zariadenia. Toto zariadenie mieša biomasu s hnojom v pomere 1:1, a zmiešaný materiál sa dostáva do hydraulicky poháňaného piestového čerpadla ktoré ho dopravuje do tepelno-tlakovo hydrolýzneho systému. Tento systém znižuje retenčný čas biomasy potrebnej na výrobu metánu.
Biomasa zo zvyškov jedla a balené potraviny
Pri procese Finsterwalder Umwelttechnik, sú v bio-elektrárňach (Bernau), MUT (Kössen, Rakúsko) a Bioenergia (Schlitters, Rakúsko), rastliny a zvyšky jedla spracované spolu s balenými potravinami. V patentovanom procese sú expirované potraviny v separátore najskôr rozbalené. Potom nasleduje čerpanie priemyselným čerpadlom tuhých látok, kde sú pevné časti (napr. obaly a krabice z plastu, skla, papiera a hliníkových fólii), dopravené po zohriatí, do kontajnera. Substrát, t.j. cenný zvyškový materiálu, preteká cez separátor a je čerpaný pomocou priemyselného čerpadla KOS do fermentátora. Za účelom získania zostávajúce biomasy, sa zvyšok znovu varí a stlačí. Zostávajúci obalový materiál je následne zneškodnený v spaľovni komunálneho odpadu.

Zostaňte informovaný

Registrujte sa a zostaňte informovaný o novinkách a akciách.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kontakty

Sledujte nás

Navštívte našu Facebook stránku a neujdu vám. najnovšie novinky.

Facebook
xxs
xs
s
m
l
xl